REFERENSARBETEN

Ljungbergsgatan November 2018

Grundisolering och dränering med Optidrän från Fuktspärrteknik.

 

Utbyggnad i Tylösand

Rivning och utgrävning för tillbyggnad med ny källardel under befintligt hus.

 

Oxyfix 20pe Skedala

Reningsverk för 4 hushåll med hög skyddsnivå.

 

Villadränering Trönninge

Grundisolering och dränering med Optidrän.

 

Rivningsarbete Frösakull

Avlopp Mouldex

Fann avloppssystem anpassat för företag med 15 anställda.

 

Arbete på Brogatan i Halmstad

Viadukt vid Halmstad Arena

Utbyggnad av resecenter